del 27 de maig
a l’11 de juny

Vic

Parada
Zero

En aquesta primera edició posa l’accent en l’energia que té l’art quan es combina amb la potència de la ciutat.

Programació

1.
_ÍSSIM
Exposició col·lectiva

Exposició sobre la figura dels líders, els mites i els herois.

2.
Projecte
d’Ex Abrupto

Un antic palau acollirà una exposició col·lectiva de 22 artistes.

3.
Gestos mínims
d’incidència màxima

Descobrirem espais de la ciutat de Vic i, a través de l’art, se’ns mostraran d’una altra manera.

4.
Taller
dins del taller

Els artistes obren els seus espais privats de treball i creació a diferents generacions d’artistes.

5.
Espais
de Fricció

Intervenció a les Adoberies. Es proposen línies de reflexió i acció sobre aquest patrimoni cultural.

x.
Mapa
del recorregut

Consulta el mapa de les diferents activitats de Parada Zero.